Artikler

Gutt på kontor
Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger

Som følge av koronasituasjonen har myndighetene igjen gått ut og anbefalt hjemmekontor så langt det er mulig. For mange av J...

Silhuett av kvinne i stor døråpning
5. mai 2020
Oppsigelser ved nedbemanning

Nedbemanning kjennetegnes ved at det er forhold hos virksomheten som innebærer at arbeidsgiver har behov for å redusere anta...

22. april 2020
Ferie og korona – hvilke regler gjelder?

Retten til ferie er regulert i lov om ferie, jf. lov nr 21/1988. Hovedformålet med denne loven er å sikre arbeidstakerne ret...

Kvinne i telefon noterer på PC
Referanser – begrensinger og muligheter

Hva har egentlig en potenisell ny arbeidgiver lov til å spørre referansene dine om? 

20. juni 2022
10 ofte stilte spørsmål om ferie

Juristforbundets advokatkontor får hvert år svært mange henvendelser med spørsmål om rettigheter rundt ferie og feriepenger....

Håndtrykk
Ny IA-avtale fra 1. januar 2019 gjelder nå hele det norske arbeidsliv
Det er inngått ny IA-avtale for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022. De viktigste strukturelle endringene i den nye a...
Signerer avtale
18. mars 2019
Utfordringer ved faktaundersøkelser
Juristforbundets Advokatkontor opplever en jevn økning i antall saker hvor det foreligger påstander fra en arbeidstaker knyttet...
7. mars 2019
Retten til ammefri
Mens debatten pågår i media om fordeling av foreldrepermisjon, har Juristforbundet fått henvendelser om retten til ammefri. Det...
Diskrimineringsnemnda: Håndhilsepåbud er ikke diskriminering
Saken dreide seg om en vikarlærer i Oslo-skolen og spørsmål om forlengelse av et midlertidig ansettelsesforhold.
Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon
Arbeidsmiljøloven gir ved nærmere angitte anledninger arbeidstakeren muligheter til å søke om ulønnet permisjon fra arbeidet. D...