Veiledning og verktøy

Møte med 2 menn og 1 kvinne
Foto: iStock.com/xavierarnau

Juristforbundet ivaretar dine interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold. Rådgivning knyttet til dette får du gratis som medlem hos oss.

Lønn og arbeidsvilkår

Juristforbundet utarbeider en årlig lønnsstatistikk som dekker privat, statlig og kommunal sektor. Sammen med lønnskalkulatoren er dette unike verktøy for både nye og erfarne jurister.

Vi bidrar også i lønns- og tarifforhandlinger både via Akademikerne og lokalt.

Juristforbundets advokatkontor

Du kan få gratis juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Våre dyktige advokater er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv.

Kontakt oss også for avtaletolkning, lønnsspørsmål, ansettelsesform, endringer i arbeidsforholdet, arbeidstid, arbeidsmiljøutfordringer eller avslutning av arbeidsforhold.