Karrieretelefonen

Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver, portrett

Noen ganger kan det være riktig å ta en prat med en profesjonell sparringspartner. Du kan få råd og innspill i alle faser i karrieren; fra CV og søknad, til intervju eller fremtidige mål i arbeidslivet.

Inger-Christine Lindstrøm er Juristforbundets faste karriererådgiver. Hun har erfaring som karriererådgiver både for Juristforbundets medlemmer og i andre sammenhenger. Hun har blant annet studert jus og HR-ledelse, og har vært leder og prosjektleder i ulike bransjer.

Hver samtale varer i inntil 45 minutter. Du får mulighet til å sende mail til rådgiveren med bakgrunnsinformasjon i forkant av samtalen.

I karrieresamtalen kan du for eksempel ta opp generell status for din karriere og videre mål, bruk av nettverk, samt spørsmål rundt CV og søknad, jobbsøkingsprosessen og jobbintervjuet.

Ønsker du å bestille karrieresamtale, kan dette gjøres ved å sende e-post til lab@juristforbundet.no.

Tilbakemeldinger fra medlemmer: 

"Samtalen var svært viktig for meg, som på det tidspunktet var i en noe sårbar situasjon. Den gjorde at jeg fikk noen konkrete verktøy og en utenforståendes profesjonelle tilbakemelding på mine tanker og valg. Dette er et medlemstilbud som jeg skal benytte meg av igjen dersom jeg får behov for det." 

"Samtalen ga meg motivasjon, var lærerik og jeg fikk gode råd for min nåværende jobb og fremtiden. Jeg fikk kartlagt mine mål og hva jeg ønsker å jobbe med. Veilederen klarte på en fin måte å gi meg mange gode råd om veien videre. Jeg er svært fornøyd med dette tilbudet"