Juristforbundets karrierepodkast

Karriererådgiver Kristin Weholt leder Juristforbundets podkast. Foto: Espen Sturlason

Juristforbundets karriererådgivere blir ofte spurt: Hvilke jobber finnes egentlig der ute for jurister? I første sesong av podkasten På RETT vei forsøker vi å finne svar på det spørsmålet. Karriererådgiver Kristin Weholt har intervjuer jurister rundt om i arbeidslivet. Unge som erfarne, i både offentlig og privat sektor. Hva gjør disse juristene egentlig i jobben sin? Hva er det beste ved å jobbe med det de jobber med? Og hvem passer jobben for? 

Episode #19 "Jeg synes vi skal si oftere at juss er veldig gøy!": Håvard Arctander Rosenlund - rådgiver hos Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

I dagens episode snakker vi med Håvard Arctander Rosenlund, som er rådgiver hos Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Statsforvalteren er en stor arbeidsgiver for jurister, med mulighet for å jobbe på flere ulike rettsområder. Jeg ville snakke med Håvard fordi han jobber med noe jeg ikke engang visste at var en problemstilling innen vergemål – formuesforvaltning for mindreårige. Dessuten har Håvard vært tillitsvalgt hele sin karriere til nå. Hva er det som gjør at han fortsetter å engasjere seg som tillitsvalgt? Og hvordan kunne en dame som fikk en frisbee i hodet få Håvard til å studere juss? 

Episode #18 Hvor mye skal vi selv kunne bestemme? – Wenche Dahl Elde – avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

I dagens episode snakker vi med Wenche Dahl Elde. Wenche er avdelingsdirektør for avdeling helserett i Helsedirektoratet. Der begynte hun like før vi fikk en stor helselovreform, som blant annet ga pasienter rettigheter vi i dag kanskje tar for gitt. Og tidlig i karrieren gjorde hun juridiske vurderinger som vi i dag heldigvis slipper å gjøre.

Siden har Wenche hatt et særlig engasjement for rettssikkerheten til sårbare grupper i helsespørsmål. I det hele tatt er helseretten full av dilemmaer, som gjør Helsedirektoratet til en særdeles spennende arbeidsplass for jurister. Bare hør hva Wenche har å fortelle.

Episode #17 vær frampå! - Liv Øvstedal Mykkeltveit – Seniorskattejurist i Skatteetaten – fagavdeling utland

I dagens episode snakker vi med Liv Øvstedal Mykkeltveit. Liv er seniorskattejurist i Skatteetaten i fagavdelingen utland. Hun har også en IT-utdannelse, og hun er grafisk designer. Ifølge henne selv var sistnevnte en måte å «bli ferdig med den kreative siden sin», før hun ble akademiker. Men vi skjønte fort at Liv ikke er ferdig med å være kreativ. Det er ikke måte på hva hun fyller arbeidsdagene sine med som seniorskattejurist. Hvordan får hun lov til alt dette? Får man jobbe med hva man vil i Skatteetaten? 

Episode #16 Stort engasjement skaffet ham jobben: Hallvar Hyldbakk – Jurist i Barne- og familieetaten i Oslo kommune 

I dagens episode snakker vi med Hallvar Hyldbakk. Hallvar visste ikke helt hva han ville med juristutdannelsen sin. Etter noen år som fullmektig og advokat i privat sektor og rådgiver i Arbeidstilsynet, fikk han en stilling i juridisk seksjon i barne- og familieetaten i Oslo kommune. Og der fant han et stort jobbengasjement. En av de viktigste oppgavene hans er å prosedere barnevernssaker for barnevern- og helsenemnda. Vi ville snakke med Hallvar om hvordan det er å jobbe på et felt som har så stor innvirkning på enkeltmenneskers liv. 

Episode #15 Komfortabel utenfor komfortsonen: Ingrid Hvidsten - lovrådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

Ingrid jobber som lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, en arbeidsplass som henger høyt for mange jurister. Hva skjer egentlig der? Ingrid har en tidligere karriere som journalist i Tønsberg Blad, VG og Dagsavisen. Hvordan har hun dratt nytte av journalist-erfaringen i arbeidet som jurist? Hun er i det hele tatt en nysgjerrig sjel som har rukket å gjøre mye forskjellig hittil i karrieren sin, på tross av sin relativt unge alder.

Hun har vært dommerfullmektig og utvalgssekretær. Hun har hatt et arbeidsopphold i Europakommisjonen i Brussel, og hun er sensor på jussen ved Universitetet i Oslo. Vi spør og graver om hva hun har lært, og Ingrid forteller. Vi tror særlig du vil like det hun har å si om hvor viktig jobben er. Eventuelt ikke er…

Episode #14 Å kunne juss er en superpower: Merete Nygaard - gründer av Lexolve

I dagens episode snakker vi med Merete Nygaard. Merete har gründet teknologiselskapet Lexolve, som leverer heldigitale juridiske tjenester til bedrifter. Vi ville snakke med Merete om hva hun mener advokatens rolle blir i framtiden når juridiske tjenester digitaliseres. Ganske tidlig i intervjuet viste det seg at Merete angret på at hun i det hele tatt studerte juss. Og likevel kaller hun kunnskapen om juss en superpower. På hvilken måte har hun brukt den i sin gründerreise?

Episode 13# Bekjemper økonomisk kriminalitet: Stian Thommesen - advokat i Fremtind

I dagens episode snakker vi med Stian Thommesen. Stian har tatt en veldig spennende karrierevei fra Forbrukerrådet via politiet og inn i forsikringsretten. I dag jobber han som advokat i Fremtind forsikring, hvor han blant annet jobber med etterforskning av forsikringssvindel, hvitvasking og terrorfinansering. Hvorfor forlot han det populære yrket politiadvokat etter nesten ni år? På hvilken måte kan forsikringsselskapene bidra til et mer bærekraftig samfunn? Og hva mener Stian når han sier at jussen lærer man ikke på lesesalen?
 

Episode #12 Slår et slag for kommunen: Cecilie Grøvlen Viken - saksbehandler på byggesak i Asker kommune

I dagens episode snakker vi med med Cecilie Grøvlen Viken. Cecilie gikk fra privat sektor, hvor hun representerte klienter i boligkjøperforsikringssaker, til kommunal sektor, hvor hun i dag er saksbehandler på byggesak i Asker kommune. Vi ville snakke med Cecilie om hvordan det er å gå fra privat til offentlig sektor. Hva er det ved kommunen som ifølge Cecilie gjør den til en så god arbeidsplass for jurister? Og på hvilken måte inneholder arbeidet med plan- og bygningsloven mye psykologi?

Episode #11 Du er mer enn prestasjonene dine: Mari Negård - rådgiver i Forsvarets fellestjenester

I dagens episode snakker vi med Mari Negård. Mari har vært vernepliktig akademiker, og jobber i dag som juridisk rådgiver i Forsvarets fellestjenester. Vi ville snakke med Mari om hvordan det var å være vernepliktig akademiker. Og Forsvaret er jo en stor og kompleks organisasjon med et helt eget hierarki. Hvordan passe inn der som jurist? Dessuten er Mari relativt fersk i arbeidslivet, med overgangen fra studier til arbeidsliv friskt i minnet. Hva vet hun nå om karrieremulighetene som jurist, og som hun skulle ønske hun visste da hun var student?

Episode #10 Leder livets teater: Ola Berg Lande - dommer ved Oslo tingrett

I dagens episode snakker vi med Ola Berg Lande. Han jobber som dommer ved Oslo tingrett, og har også vært ansatt hos Sivilombudsmannen, Regjeringsadvokaten og ved Statsministerens kontor. Vi ville snakke med Ola om den gangen han prøvde å lande dommerjobben med sin personlige sjarm. Dessuten må det vel være ganske skummelt å sitte der i rettssalen og bestemme? Og hva mener han når han sier at han ser på seg selv som en håndverker? 

Episode #9 Vi må bruke kunstig intelligens med bevissthet: Wegard Kyoo Bergli - fast advokat i Wikborg Rein

I dagens episode snakker Juristforbundet med Wegard Kyoo Bergli. Wegard er fast advokat i Wikborg Rein. Han bistår klienter med problemstillinger knyttet til teknologi og personvern, og har erfaring med kunstig intelligens, markedsføring og cybersikkerhet.

På tross av sin unge alder har Wegard både en mangfoldig studie- og yrkesbakgrunn. Han har jobbet som praktikant i UD og vært ti år i forlagsbransjen før han ble advokat. Han er et godt eksempel på hvordan jobberfaring fra vidt forskjellige bransjer likevel kan ha fellestrekk, og at kompetanse fra én bransje eller sektor har overføringsverdi til en annen. Vi ville også snakke med Wegard om hvordan jurister bør forholde seg til kunstig intelligens. Og hvordan holder han seg faglig oppdatert på et felt som utvikler seg i en rasende fart? 

Episode #8 Gøy å stå i stormen: Jeanette Sandstad - Global head of Leadership, Culture and Learning i Yara International

I dagens episode snakker vi med Jeanette Sandstad. Jeanette jobber som VP Global People, en HR-lederstilling på globalt nivå i Yara International. Vi ville snakke med Jeanette om hvordan hun har utviklet sin karriere fra å jobbe med entrepriserett i Skanska, til arbeidsrett i bank, til mer eller mindre å forlate den norske jussen, og heller utvikle ledere, medarbeidere og kultur i et norsk selskap med over 17.000 ansatte i 60 land. Hva lærte Jeanette av jussen som er relevant i jobben hun har i dag?

Episode #7 Skaper trygghet i dramatiske situasjoner: Børge Enoksen - politiadvokat ved Oslo politidistrikt

Vi snakker med Børge Enoksen. Børge er politiadvokat i Oslo politidistrikt, ved påtaleavsnittet for drap og seksuallovbrudd. Vi ville snakke med Børge om hvordan man posisjonerer seg for et så populært yrke som politiadvokat er. Dessuten ville vi vite hvordan en typisk arbeidshverdag ser ut. Og hvordan håndterer Børge etiske dilemmaer han kommer opp i i jobben?

Episode #6 Feil gjør fremskrittet en tjeneste: Anine Kierulf - førsteamanuensis i offentlig rett ved UiO

I dagens episode snakker vi med Anine Kierulf. Anine er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver ved Norges Institusjon for menneskerettigheter. Vi ville snakke med Anine om hvor det store engasjementet hennes for ytringsfriheten kommer fra. Dessuten ville vi vite hvordan man trener opp evnen til å bli en så god formidler som vi og mange med oss mener at Anine er. Og hvorfor er de feilaktige ytringene vel så viktige som de korrekte?

Episode #5 Trodde NAV skulle være satt og kjedelig: Line Skrenes Sorteberg Jakobsen - seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Line er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet, med fagansvar for en del av folketrygdytelsene. Dessuten har hun vært Norges første kommuneombud i Drammen, etter en grov korrupsjonssak der. Vi ville snakke med Line om hva som gjør NAV til en særlig spennende plass å bygge karriere som jurist. Og hva gjør egentlig et kommuneombud? Dessuten hadde Line noe på hjertet når det gjelder karakterjaget på jusstudiet.

Episode #4 Alltid noe nytt: Hans Tore Høviskeland - førstestatsadvokat og enhetsleder for Miljøkrim i Økokrim

I dagens episode snakker vi med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland. Hans Tore er leder for enheten Miljøkrim i ØKOKRIM, og har vært med så å si fra starten da dette ble et felt ØKOKRIM skulle jobbe med. Vi ville snakke med Hans Tore om hvordan man får anledning til å jobbe på et så mangfoldig og ikke minst viktig felt i vår tid. Hvordan bekjempe kriminalitet der det ikke er åpenbart hvem den fornærmede er? Ikke minst - hvor er bekjempelsen av miljøkriminalitet om ti år?

Episode #3 En god dose humor: Maria Hessen Jacobsen - forsvarsadvokat og partner i Elden

I dagens episode snakker vi med Maria Hessen Jacobsen. Maria er forsvarsadvokat og partner hos Elden Advokatfirma, og i 2021 vant hun Juristforbundets Rettssikkerhetspris for sitt engasjement i innsattes rettigheter i norske fengsler. Vi ville snakke med Maria om hvordan hun jobber for menneskerettigheter, og kan endre rettstilstanden nærmest over natten med straffesakene sine. Og hvordan tar hun vare på seg selv i møtet med mange tunge menneskeskjebner?

Episode #2 En pandemi og et millitærkupp senere: Frida Fostvedt – rådgiver i Utenriksdepartementet

Frida Fostvedt er rådgiver i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet, og kom inn gjennom UDs aspirantkurs. Hun har blant annet jobbet tre år ved den norske ambassaden i Yangon, Myanmar. Vi ville snakke med Frida om hvordan man forbereder seg på å flytte og jobbe i en helt ny kultur. Og hva er egentlig arbeidsoppgavene ved ambassaden når en pandemi bryter ut i et land som har vesentlig færre ressurser enn Norge, og det atpå til kommer et militærkupp?

Episode #1 Revenge of the nerds: Stig L. Bech – partner i Wiersholm

Stig L. Bech er partner i Wiersholm, og har flere styreverv, blant annet i Bipolarforeningen. Vi ville snakke med Stig om hvordan arbeidshverdagen ser ut for en partner i et av de store advokatfirmaene. Og hvordan blir du en av landets beste advokater innenfor fast eiendom? Dessuten er Stig åpen om at han har bipolar lidelse. Har han noen råd til andre jurister med mentale lidelser, som bekymrer seg for at det kan stå i veien for en spennende karriere?