Honorarer for tillitsvalgte
Rolle Frikjøp  Godtgjørelse fra JF  Vedtaksgrunnlag
President Permisjon u/lønn 14G Landsmøtet JF sak10/18
Visepresident Permisjon u/lønn 11,2G Landsmøtet JF sak12/18
Leder JF-S 100 % Frikjøp + 2G Årsmøtet JF-S sak4/21 og styret JF-S 27.04.21
Nestleder JF-S 50 % Frikjøp + 0,75G Årsmøtet JF-S sak4/21 og styret JF-S 27.04.21
Leder JF-P 20 % Frikjøp + 250kNOK Årsmøtet JF-P sak9.3/20
Styremedlemmer JF-P   3kNOK/møte Årsmøtet JF-P sak9.3/20
Leder Politijuristene   2G Årsmøte PJ sak6/2020 og styret PJ sak2021-0902
1.nestleder Politijuristene   1,5G Årsmøte PJ sak6/2020 og styret PJ sak2021-0902
2.nestleder Politijuristene   1,5G Årsmøte PJ sak6/2020 og styret PJ sak2021-0902
Leder JF-K   1,5G Styret JF-K sak50/19
Kontrollkomiteens medlemmer   15kNOK Landsmøtes økonomibehandling og Hovedstyret sak 58/19 og 30/19
Næringsdrivende JF-P   1480,-/timen (max 6t/dag) JF-P årsmøte 18.nov 2020 sak 9.3
Næringsdrivende JF   1121,-/timen (norm.arb.dag) Styret JF sak 55/22