Hovedstyret

Styremedlemmer:
Bergen kommune - Byombudet
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Wiggo Storhaug Larssen
Gulating lagmannsrett
Sverre Joachim Wiese Bromander
Kripos
Tor Egil Viblemo
Oxford Research AS
1. Varamedlem:
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
Anne C. W. Opheim
NAV Skedsmo
Vetle Halvorsen Ufsvatn
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Kirsten Aase Bleskestad
Asker og Bærum tingrett
Tone Helén Brodal
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo
2. Varamedlem:
Jon Ole Bjørklund Whist
Norges Farmaceutiske Forening
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt
Nina Egeland
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Dagfinn Grønvik
Oslo tingrett
Ansattes representant:
Hanne Eie Sudland
Norges Juristforbund
Fritt valgt representant:
Deloitte Advokatfirma AS, Oslo
Lars Marius Heggberget
Trondheim kommune - Kommuneadvokaten
President:
Håvard Holm
Norges Juristforbund
Vara, president/visepresident:
Karoline Dystebakken
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus
Visepresident:
Katrine Bratteberg
Norges Juristforbund