Hovedstyret

President:
Sverre Joachim Wiese Bromander
Norges Juristforbund
Visepresident:
Norges Juristforbund
Styremedlemmer:
Anders Schrøder Amundsen
Den norske legeforening
Torbjørn Saggau Holm
Vestre Finmark tingrett - Dommere, rettssted Alta
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kay André Brudvik Haugen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
Anne-Kristine Roland
Universitetet i Agder - Studiested
Ina Annett Grunnvåg
Recharge AS
Jon Ole Bjørklund Whist
Norges Farmaceutiske Forening
Ansattes representant:
Vara for fritt valgte styremedlemmer
Nasjida Noorestany
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
1. Varamedlem:
Fredrik Riise
NHO GENEO
Marit Bjørånesset Frogner
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Are Andersen Skjold-Frykholm
Sør-Vest politidistrikt - Haugesund
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
Andrea Andresen Aurdal
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer - Studiested
2. Varamedlem:
Ivar Kristian Iversen
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Trondheim
Arild Werner Hjelmervik
Utlendingsnemnda (UNE)
Harald Platou
Helse Sør-Øst - Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål sykehus
Kristine Bersås
Universitetet i Stavanger - Studiested
Bjørn Erik Linde
Vestland fylkeskommune