Hovedstyret

President:
Sverre Joachim Wiese Bromander
Kripos
Visepresident:
Bergen kommune - Byombudet
Vara, president / visepresident / fritt valgte styremedlemmer:
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Styremedlemmer:
Anders Schrøder Amundsen
Den norske legeforening
Kirsten-Aase Bleskestad
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Sandvika
Johannes Ørn Thorsteinsson
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Rannveig Sørskaar
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kay André Brudvik Haugen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
Ina Annett Grunnvåg
Mestergruppen AS
Jon Ole Bjørklund Whist
Norges Farmaceutiske Forening
Ansattes representant:
1. Varamedlem:
Marit Bjørånesset Frogner
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt - ENS - Enhet sentrum
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
2. Varamedlem:
Ivar Kristian Iversen
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Steinkjer
Arild Werner Hjelmervik
Utlendingsnemnda (UNE)
Hanna Trondsen Misund
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested