Kontrollkomité

Kontrollkomitéen skal godkjenne Juristforbundets regnskap endelig hvert kalenderår. Den er i tillegg gitt oppgaver knyttet til oppfølging av landsmøtets vedtak og overordnet økonomikontroll. Kontrollkomitéens oppgaver og arbeidsform fremgår av egen instruks som er vedtatt av landsmøtet. 

Kontrollkomitéen har følgende hovedoppgaver

  • Godkjenne forbundets regnskap hvert kalenderår
  • Etterse at landsmøtets vedtak følges opp av hovedstyret
  • Overordnet økonomikontroll

Her kan du se instruks for Juristforbundets kontrollkomité


Kontrollkomitéen består av fem medlemmer som velges av landsmøtet, inkludert en leder som velges separat.

Leder:
Håvard Holm
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Styremedlemmer:
Wiggo Storhaug Larssen
Gulating lagmannsrett
Kari Østerud
Senter for seniorpolitikk (SSP)
Lars Marius Heggberget
Trondheim kommune - Kommuneadvokaten
Katrine Bratteberg
NAV Kontaktsenter Vestland
Varamedlemmer:
Malin Bye Sørensen
Digitaliseringsdirektoratet
Trondheim kommune - Eierskapsenheten