Juristforbundet – Student

Juristforbundet – Student er den eneste organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.

Leder:
Pascual Strømsnæs
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Nestleder:
Sofie Otneim Foshaug
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Styremedlemmer:
Miriam Ekhorn
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Helene Wulfsberg
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Matias von der Lippe Sjursæther
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Kristoffer Hartford Kingsrød
Universitetet i Stavanger - Studiested

Kontaktperson i sekretariatet

Kristine Faugstad
Markedskonsulent
Seksjonskontakt JF – Student
Mobil: 922 31 777