Juristforbundet – Student

Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.
Leder:
Johannes Ørn Thorsteinsson
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Styremedlemmer:
Hanna Trondsen Misund
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Ida-Mari Ravn
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Silje Maria Sørum
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Eline Nylenna Wager
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Isha Riaz
Universitetet i Agder - Studiested

Kontaktperson i sekretariatet

Martine Schøyen Egge
Markedskonsulent
Seksjonskontakt JF- Student
Mobil: 41455653