Valg: Har du forslag til kandidater?

En rekke tillitsverv skal fylles ved valg på landsmøtet. Som medlem kan du foreslå kandidater til disse vervene for valgkomiteen. Du kan også foreslå deg selv.

Valgkomiteen består av en leder valgt av landsmøtet og én representant for hver av seksjonene, med unntak av Juristforbundet – Student. Komitélederen som ble valgt for 2024, måtte trekke seg. Derfor valgte hovedstyre ny leder.

Valgkomiteen for 2024 består av

  • Hanne Gillebo-Blom (leder)
  • Kjetil Bruland Sørensen (JF-Stat)
  • Frode Ettesvold (JF-Privat)
  • Benedikte Rørvik Nilsen (JF-Kommune)
  • Frode Elgesem (JF-Dommerforeningen)

Komiteen skal legge frem sin innstilling innen 1. september 2024.

Send dine forslag til valgkomiteens leder Hanne Gillebo-Blom hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no innen 10. juni.

Vervene som er på valg i 2024: les mer under Hva er landsmøtet?