Landsmøtet 2022

Med dette varsles medlemmene om at ordinært landsmøte i Norges Juristforbund holdes 11.-12. november 2022 på Hotel Norge, Bergen.

Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er Juristforbundet øverste organ, og ordinært landsmøte holdes hvert annet år (partallsår) i tidsrommet 1. september – 30. november. Delegatene på landsmøtet velges av forbundets fem seksjoner.

Les mer

Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Delegatene på landsmøtet skal stake ut kursen for Juristforbundets framtid. De er representanter for alle forbundets medlemmer og sin egen seksjon.

Les mer

 

Hvordan fremme saker til landsmøtet?

Har du en sak du brenner for? Enkeltmedlemmer kan fremme saker til landsmøtet via styret for seksjonen de tilhører senest tre måneder før landsmøtet.

Les mer

 

Valg: Har du forslag til kandidater?

En rekke tillitsverv skal fylles ved valg på landsmøtet. Som medlem kan du foreslå kandidater til disse vervene for valgkomiteen. Du kan også foreslå deg selv.

Les mer

 

Delegatfordeling på landsmøtet

Til landsmøtet velger de fem seksjonene fire delegater hver. I tillegg fordeles 39 delegater proporsjonalt mellom seksjonene etter medlemstall, med unntak av Juristforbundet – Student.

Les mer