Hvordan kan du påvirke Juristforbundets kurs videre?

Har du en sak du brenner for? Enkeltmedlemmer kan fremme saker til landsmøtet via styret for seksjonen de tilhører senest tre måneder før landsmøtet. Du kan også gi innspill til prinsipprogrammet og hovedsatsningsområdene.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, i tillegg til de vedtektsfestede sakene, kan fremmes av hovedstyret, seksjonene, medlemsforeningene og enkeltmedlemmer. Alle saker som skal behandles på landsmøtet, fremmes av hovedstyret med innstilling til vedtak.

Vil du fremme en sak til landsmøtet 2024, må den sendes seksjonsstyret ditt innen 8. august. Seksjonene må fremme sine saker til hovedstyret innen 8. oktober.

Pensjonistmedlemmer kan fremme sine saker direkte til sekretariatet, som oversender til hovedstyret.

Gi innspill til arbeidet i neste periode

På hvert landsmøte blir det vedtatt et politisk prinsipprogram og hovedsatsningsområder for landsmøteperioden. Du kan komme med innspill til disse dokumentene.

Hovedstyrets første forslag legges ut på juristforbundet.no innen 22. juni. Du kan sende dine innspill til styret i din seksjon innen 31. august. De vil deretter bli tatt med i det avsluttende arbeidet i hovedstyret før landsmøtet.

Mer om prosedyren for saker til landsmøtet i Juristforbundets vedtekter § 3-1-2.

Saksliste og sakspapirer for landsmøtet vil bli publisert på forhånd på juristforbuindet.no.