Landsmøte 2024

Med dette varsles medlemmene om at ordinært landsmøte i Norges Juristforbund holdes 8.-9. november 2024 på Soria Moria Hotell, Oslo.

Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er Juristforbundet øverste organ, og ordinært landsmøte holdes hvert annet år (partallsår) i tidsrommet 1. september – 30. november. Delegatene på landsmøtet velges av forbundets fem seksjoner.

Les mer

Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Delegatene på landsmøtet skal stake ut kursen for Juristforbundets framtid. De er representanter for alle forbundets medlemmer og sin egen seksjon.

Les mer

Hvordan kan du påvirke Juristforbundets kurs videre?

Har du en sak du brenner for? Enkeltmedlemmer kan fremme saker til landsmøtet via styret for seksjonen de tilhører senest tre måneder før landsmøtet. Du kan også gi innspill til prinsipprogrammet og hovedsatsningsområdene.

Les mer

Valg: Har du forslag til kandidater?

En rekke tillitsverv skal fylles ved valg på landsmøtet. Som medlem kan du foreslå kandidater til disse vervene for valgkomiteen. Du kan også foreslå deg selv.

Les mer

Protokoller fra de siste landsmøtene

Les mer