Verv en kollega

Foto: iStock.com/Cecilie_Arcurs

Jo flere jurister, jo større gjennomslagskraft har vi. For hvert medlem du verver, mottar du et universalgavekort på 300 kroner.

Innmeldingsskjemaet finner du her

Be den du verver om å krysse av for "jeg er vervet" og notere ditt navn under "ververs navn". Vi gjør oppmerksom på at vervingen gjelder yrkesaktive medlemmer. Studenter kan selvfølgelig også verve yrkesaktive jurister og få gavekort.

Gode argumenter for å melde seg inn i Juristforbundet: