Få med en kollega

Du får gavekort på 500 kr for hvert yrkesaktivt medlem du får med på laget. Den du verver får gratis innboforsikring* i 6 måneder. Kampanjen gjelder nye yrkesaktive medlemmer.

Be det nye medlemmet om å krysse av for "jeg er vervet" og notere ditt navn under "ververs navn".

Innmeldingsskjemaet finner du her

Den enkleste måten å få med en kollega, er ofte å spørre om han/hun har vurdert å bli medlem. Mange blir medlem først når de blir spurt.

Det nye medlemmet får gratis innboforsikring* i 6 måneder. Kampanjen gjelder nye yrkesaktive medlemmer og kun frem til 30. juni 2024.

Hva kan du friste nye medlemmer med?

  • Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2024 kan du trekke fra inntil kr 8000.- av din skattepliktige inntekt. Vi rapporterer direkte til skattemyndighetene for deg hvis du er registrert med personnummer hos oss

*Juristforbundets innboforsikring dekker innboet for deg og din husstand i Norge. Forsikringssum dekning kr 2,5 millioner. Forsikringen gjelder fra dagen du melder deg inn og stoppes automatisk etter 6 måneder dersom du ikke har sagt ja til å beholde den.