Nordisk gjestemedlemskap

Som medlem i Juristforbundet kan du søke om inntil ett års gratis medlemskap i våre nordiske søsterorganisasjoner. Gjennom samarbeidet vil du ha tilgang til rådgivning, informasjon om lønns- og ansettelsesvilkår, tilgang til kurs og arrangementer mm.

Tilbudet som gjestemedlem vil kunne variere fra organisasjon til organisasjon. Ta kontakt med de ulike lands foreninger for nærmere informasjon om tilbudet til nordiske gjestemedlemmer.

Samarbeidende organisasjoner:

 • Akavia, Sverige
 • Djøf, Danmark
 • Lögfræðingafélag Íslands
 • Finlands Juristförbund
 • Högskoleutbildade Samhällsvetare R.F., Finland
 • Samfunnsviterne, Norge
 • Samfunnsøkonomene, Norge

Medlemskap i Juristforbundet

Det nordiske samarbeidet innebærer at du som søker jobb eller bor i Norge kan få gratis medlemskap i Juristforbundet hvis du er medlem i en av våre samarbeidsorganisasjoner.

Medlemskapet varer inntil ett år. Ta kontakt med vårt sekretariat for mer informasjon.

 

Nordic guest membership

As a member of The Norwegian Association of Lawyers you can get up to one year of free membership within one of our Nordic sister organizations. You’ll have access to consulting, information about wages and employment information, courses, events and more.

The benefits of being a guest member may vary between the organizations. For more information, contact the organization you wish to apply for.

Partner organizations:

 • Akavia, Sweden
 • Djøf, Denmark
 • Lögfræðingafélag Íslands
 • Finlands Juristförbund
 • Högskoleutbildade Samhällsvetare R.F., Finland
 • Samfunnsviterne, Norway
 • Samfunnsøkonomene, Norway

Membership in The Norwegian Association of Lawyers:

If you are searching for a job or living in Norway, and are a member of one of our partner organizations, you can have up to one year of free membership within the Norwegian Association of Lawyers.

Please contact us for further information.