Bli medlem i Juristforbundet

Nå får du gratis innboforsikring* i 6 måneder fra den dagen du melder deg inn. Kampanjen gjelder nye yrkesaktive medlemmer.

*Juristforbundets innboforsikring dekker innboet for deg og din husstand i Norge. Forsikringssum dekning kr 2,5 millioner. Forsikringen stoppes automatisk etter 6 måneder dersom du ikke har sagt ja til å beholde den.

Bli medlem


Gode argumenter for å melde seg inn i Juristforbundet:

- Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet.
- Svært gode betingelser hos Juristforbundet Forsikring og Handelsbanken
- Juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt.
- Tilgang til Juristforbundets lønnskalkulator.
- Mulighet for karrieresamtale med en karriererådgiver.
- Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2020 kan du trekke fra inntil 3850.- av din skattepliktige inntekt. Vi rapporterer direkte til skattemyndighetene for deg hvis du er registrert med personnummer hos oss.
- Delta på kurs og arrangement i regi av Juristforbundet.
- Rabatt på kurs hos Juristenes Utdanningssenter (JUS).
- Fagbladet Juristen, både i postkassen og på nett.

 

Kampanjen varer til og med 30. juni 2021