Bli medlem i Juristforbundet

Nå får du gratis innboforsikring* i 6 måneder. Kampanjen gjelder nye yrkesaktive medlemmer.

*Juristforbundets innboforsikring dekker innboet for deg og din husstand i Norge. Forsikringssum dekning kr 2,5 millioner. Forsikringen gjelder fra dagen du melder deg inn og stoppes automatisk etter 6 måneder dersom du ikke har sagt ja til å beholde den.

Meld deg inn her


Gode fordeler for deg som medlem:

  • Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2022 kan du trekke fra inntil 5800.- av din skattepliktige inntekt. Vi rapporterer direkte til skattemyndighetene for deg hvis du er registrert med personnummer hos oss.