Kontingent

Ordinær medlemskontingent kr. 452 pr. måned (kr. 5424 pr. år)

 • Yrkesaktive jurister
 • Advokater og advokatfullmektiger
 • Sykepenger
 • Politijuristene har i tillegg en særkontingent på kr 500 pr. år. Tilleggskontingenten skal gå til å styrke PJ sitt budsjett, med det formål å sikre både det enkelte lokallag og fellesskapet sin aktivitet og evne til å beholde og rekruttere de beste tillitsvalgte.

Halv medlemskontingent kr. 226 pr. måned (kr. 2712 pr. år)

 • Redusert stilling inntil 50 %
 • Halv kontingent første år etter avlagt mastergrad
 • Juridiske studenter som ikke har studiet som hovedbeskjeftigelse
 • Pensjonister og uføre i arbeid
 • VA-jurist (vernepliktig akademiker med lønn) inntil 19 måneder
 • Skatter til utlandet

Redusert medlemskontingent kr. 684 pr. år

 • Rettshjelpere – første år
 • Hjemmeværende
 • På arbeidsavklaringspenger
 • Påbyggsstudier og etterutdanning (studerer videre)
 • Pensjonister og uføre (kun pensjon/uføretrygd)

Studentkontingent kr. 300 pr. år

 • Juridiske studenter

Kontingentfritak

 • Arbeidssøkende
 • Ulønnet permisjon (inntil 1 år)
 • Permittert

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2023 kan du trekke fra inntil kr. 7700 av din skattepliktige inntekt. For 2024 øker beløpet til kr 8000. Juristforbundet innrapporterer direkte til skattemyndighetene den fagforeningskontingenten du har betalt, forutsatt at du er registrert med personnummer hos oss.

AvtaleGiro som hovedregel

Medlemskontingenten skal som hovedregel innbetales månedlig med AvtaleGiro. Dersom arbeidsgiver betaler kontingenten, er det mulig å få tilsendt e-faktura.

Kontingentfritak for permitterte pga. koronapandemien

Er du permittert på grunn av koronapandemien, får du kontingentfritak. Du kan registrere dette på Min Side, gi oss beskjed på e-post medlem@juristforbundet.no eller telefon 40 00 24 25.