Lønnsoppgjør 2023

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om økonomi.

Viktige datoer:

Offentlig sektor

Helse
27. april: Oppstart forhandlinger. Videre forhandlingsløp blir avklart ved oppstart.

Stat
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

KS
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Oslo kommune
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Samfunnsbedriftene
9. mai: Oppstart forhandlinger — kan bli endret
10. mai: Forhandlingsfrist — kan bli endret

Privat sektor

Spekter Helse

Frist for oppstart av de lokale forhandlingene på B-delsnivå er 22. mai.
Frist for avslutning er 16. juni.

Spekter SAN Trad.

De lokale forhandlingene starter fortløpende fra og med 27. april.
Frist for avslutning er 16. mai kl. 12:00.