Stat

Informasjon legges ut fortløpende frem mot og under oppgjøret.

Viktige datoer:

Frontfaget

27. mars: NHO-forhandlingene starter.

30. mars: Fristen for å komme til enighet i forhandlingene.

14. ‑15. april: Eventuell mekling.

Resultatet i NHO-oppgjøret, også kalt frontfaget er veiledende for oppgjørene i staten, kommunene og helseforetakene.

Offentlig sektor

Helse
27. april: Oppstart forhandlinger. Videre forhandlingsløp blir avklart ved oppstart.

Stat
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

KS
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Oslo kommune
27. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Samfunnsbedriftene
9. mai: Oppstart forhandlinger — kan bli endret
10. mai: Forhandlingsfrist — kan bli endret