Politikk og samfunnskontakt

Det norske storting med løver

Juristforbundet ønsker å være synlig og tydelig i sitt politiske arbeid. Vi jobber for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere.

Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.