Rettssikkerhetsprisen

Prisvinner for 2020, representert ved generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Jørgen Nordby

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Rettssikkerhetsprisen er på kr 100 000,- og deles ut til:

"én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
• Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
• Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
• Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse."

Vinnere:

2021 Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist
2020 Rettsstaten Norge
2019 Tor Aksel Busch
2018 Nils Asbjørn Engstad
2017 Jan Erik Helgesen
2016 Stiftelsen Lovdata
2015 Fakhra Salimi og MiRA-senteret
2014 Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett 
2013 Asbjørn Kjønstad 
2012 Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge
2011 Tore Sandberg
2010 Carsten Smith
2009 Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse
2008 Gatejuristen (Cathrine Moksnes)
2007 Trygve Lange-Nielsen
2006 Anders Bratholm