Tariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene er i gang

Publisert 14.05.2024

Sonia Monfort Roedelé forhandler på vegne av Akademikerne kommune. Foto: Akademikerne

– Arbeidsgiver må bruke de lokale oppgjørene til å redusere lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor for å beholde og rekruttere høyt utdannede, sier Sonia Monfort Roedelé som forhandler for Akademikerne.

Tirsdag startet de sentrale forhandlingene om tariffavtalen i Samfunnsbedriftene - Bedriftsavtalen.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør som betyr at både lønn og arbeidsvilkår forhandles. Tariffavtalen forhandles sentralt, mens lønnsforhandlingene for Akademikernes medlemmer foregår lokalt i bedriftene.

Det er viktig for Akademikerne kommune i tariffoppgjøret at Bedriftsavtalens tekst, ordlyd og innhold er så god at det gir klare rammer for de lokale lønnsforhandlingene.

– Vi mener det er behov for å understreke at lokale forhandlinger skal ta utgangspunkt i bedriftens produktivitet, arbeidsmarkedssituasjon og medlemmenes bidrag for å nå virksomhetens mål.

Det er medlemmenes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse skal legges til grunn for lønnsforhandlingene lokalt.  

– Vi forventer frie lokale, kollektive forhandlinger, som avtalt i Bedriftsavtalen for våre medlemmer. Frontfagsanslaget skal hverken skal være fasit, tak eller gulv for lønnsutviklingen. Som alle andre fagforeninger forventer vi også at våre medlemmer får reallønnsvekst i år, sier Roedelé.

Bedriftsavtalen omfatter kommunale bedrifter som løser samfunnsoppgaver innen blant annet avfall og gjenvinning, vann og avløp, IKT og havner. Tariffområdet Samfunnsbedriftene har til sammen omkring 5800 ansatte. Akademikerne kommune er nest størst i tariffområdet og forhandler for over 1200 medlemmer. Mange av medlemmene har samfunnskritiske funksjoner.

– Det er stor rift om høyt utdannede. Det er viktig for oss at Bedriftsavtalen gir våre medlemmer konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår slik at Samfunnsbedriftene klarer å beholde dem og bygge de fagmiljøene de trenger for å løse samfunnsoppgavene som vi alle er avhengige av, sier Roedelé.

Fristen for å komme til enighet er onsdag 15. mai kl. 24.00.