Solid lønnsøkning i fjor, men…

Publisert 07.03.2024

Den gjennomsnittlige lønnsøkningen for Juristforbundets medlemmer ble på 5,7 % i løpet av fjoråret. Gjennomsnittslønnen er nå på ca. kr. 875 000. Til sammenligning var gjennomsnittslønnen ca. kr. 828 000 og 793 000 for hhv. ett og to år siden. Dette kom frem da analyseansvarlig Line Egeland lanserte lønnsstatistikken på forbundets tariffkonferanse i dag.

Lønnsøkningen gjennom 2023 må kunne sies å være solid. Akademikernes forhandlingsutvalg var også godt fornøyde etter oppgjøret i fjor vår. Men på dette tidspunktet visste ingen at prisveksten gjennom året skulle spise opp så å si hele tillegget.

Høyest lønn i privat sektor

Juristene i privat sektor endte som vanlig på den høyeste snittlønnen, med en grunnlønn på ca. kr. 1 002 000, en økning på 4,2%. 42 % i denne gruppen har bonus eller provisjonsavtale, slik at gjennomsnittlig samlet lønn er på ca. kr 1 225 000, en økning på 4,8 %.

I statlig sektor ble økningen på 6,3 %, noe som gir en snittlønn på ca. kr. 828 000. På KS-området (kommunene) fikk juristene en økning på 5,4 % som ga en snittlønn på ca. kr. 805 000. Oslo kommune har som kjent egen tariffavtale og fikk en snittlønn for jurister på ca. kr. 889 000, en økning på hele 7,7 %.

Jevnt for de nyutdannede

For de juristene som ble uteksaminert i 2023, er begynnerlønnen forholdsvis lik i de ulike sektorene, med et lite forsprang for kommunal sektor. Historisk viser det seg at lønnen øker mest gjennom karrieren i privat sektor og litt mer i statlig enn i kommunal sektor. Gjennomsnittlig begynnerlønn i 2023 var på ca. kr 592 000. Denne var 5,1 % høyere enn året før.

I alle sektorer vurderer tre av ti å bytte jobb, noen som har holdt seg gjennom de siste tre årene. Unntaket er Oslo kommune, der andelen som ønsker et skifte, har sunket gjennom de siste årene. Hovedårsaken til ønsket om å bytte jobb er at disse medlemmene vil ha høyere lønn (rett under 60 %).

Sjekk hva din stillingsgruppe tjener

Juristforbundets årlige lønnsstatistikk ble presentert for første gang for deltakerne på den årvisse Tariffkonferansen. Samtidig publiseres hele statistikken og den populære lønnskalkulatoren på forbundets nettsted. Her kan du finne ut hva lønnsnivået er for din type stilling og sektor.

Som landets største organisasjon for jurister, advokater, dommere og jusstudenter kan Juristforbundet vise til den bredeste oversikten over lønnsnivået for jurister i alle sektorer og yrkesgrupper. Svarprosenten ble høyere i år enn tidligere, noe som sikrer svært presise resultater.

Kjønnsfordelingen blant respondentene var 62 % kvinner og 38 % menn, nær den reelle fordelingen i medlemsmassen. Også aldersfordelingen gir et realistisk bilde.