Røe Isaksen i juryen for Rettssikkerhetsprisen

Publisert 17.03.2024

Torbjørn Røe Isaksen (Foto: Sturlason)

Torbjørn Røe Isaksen er utnevnt som nytt medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen. Han etterfølger Jon Wessel-Aas, som er takket av etter mange års innsats. Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 26. september.

Rettssikkerhet for alle

Rettssikkerhetsprisen er delt ut årlig av Juristforbundet siden 2006, men juryen er uavhengig av forbundet. Prisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Blant tidligere vinnere er Maria Hessen Jacobsen, Randi Rosenqvist, Tor Aksel Busch, Tore Sandberg, Lise Klaveness, Tromsø Idrettslag, Carsten Smith og Ada Sofie Austegard.

Bredt sammensatt jury

Torbjørn Røe Isaksen er samfunnsredaktør i E24, næringslivsavis på nett. Han er tidligere stortingsrepresentant og statsråd i flere departementer.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2024 er utnevnt av Juristforbundets hovedstyre og består av:

  • Eirin Eikefjord, jurist, politisk redaktør i Bergens Tidende
  • Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Katrine Holter, vikarierende lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, førsteamanuensis ved Politihøgskolen
  • Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24, tidl. Stortingsrepresentant og statsråd
  • Monica Mæland, adm.dir. Bergen Næringsråd, tidl. advokat i Schødt og justisminister

Les om Rettssikkerhetsprisen