Over 23 000 på vinnerlaget!

Publisert 20.03.2024

Juristforbundet har passert 23 000 medlemmer! – Dette er svært gledelig og viser at vi gjør en forskjell for norske jurister i alle sektorer. La oss aldri gå under 23 000 igjen! Vi er inne i en strategisk prosess som skal gjøre forbundet enda sterkere, tydelige og nyttigere, noe vi tror vil gi fortsatt medlemsvekst, kommenterer president Sverre Bromander.

– Alle vil være med på vinnerlaget, heter det. Det laget skal vi utvikle nå. Men det er også en styrke for laget å ha mange med seg. Juristforbundet er landet klart største organisasjon for jurister,advokater, dommere og jusstudenter. Vi har aldri vært så sterke som nå med ny medlemsrekord, fortsetter Bromander.

Politisk påvirkningskraft

Han påpeker at Juristforbundet er inne i en periode med stor synlighet i media og på arrangementer sammen med økt politisk påvirkningskraft.

– Dette skyldes ikke bare størrelsen, men også at vi står samlet som forbund og har stort engasjement blant våre tillitsvalgte, enkeltmedlemmer og ansatte.

Vil ligge i forkant

Juristforbundet er for tiden inne i en strategisk prosess med ekstern støtte, kalt «Juristforbundet 2030». Den skal gjennomgå og prioritere hva forbundet skal arbeide med, men også hvordan tillitsvalgte og ansatte skal arbeide på best mulig måte.

– Vi gjør dette fordi vi vi vil ligge i forkant i møte med fremtiden – utvikle, fornye og forbedre oss før vi møter utfordringene, forteller presidenten.

Både fag- og interesseorganisasjon

Han vektlegger at forbundet har to ben å stå på. Som fagforening skal Juristforbundet kjempe for medlemmenes lønn og arbeidsvilkår. Som interesseorganisasjon skal forbundet arbeide for omdømmet til jurister og juridisk kompetanse, verdi og status på arbeidsmarkedet og ikke minst bidra til samfunnet, til rettsstat og demokrati.

– Samtidig er de to bena to sider av samme sak, og det ene fungerer ikke uten det andre. Politikk er en sentral del av alt dette, og dette innbefatter ikke minst lønnspolitikk. Derfor bygger vi opp vårt politiske påvirkningsarbeid, både mot politiske miljøer, media og opinionen. Dette er vårt verktøy for å bygge enkeltmedlemmenes posisjon og verdi, påpeker Sverre Bromander.