Jurister i bank, forsikring og finans har fått egen forening

Publisert 29.02.2024

Leder for Finansjuristene Ingrid Olsen Teigland

 

Juristforbundet har for første gang etablert en forening for jurister som jobber i bank, forsikring og finans. Foreningen skal arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, samt ivareta medlemmenes interesser opp mot arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge.

Den helt ferske foreningen ble etablert på stiftelsesmøte i dag. Den har om lag 450 medlemmer, og vokser stadig. Det er gledelig, men også svært viktig, sier leder for Finansjuristene Ingrid Olsen Teigland.

Styrker fellesskapet

– Etableringen av Finansjuristene som en egen forening i Juristforbundet vil styrke fellesskapet blant jurister i finanssektoren og bidra til bedre ivaretakelse av våre faglige interesser. Sammen kan vi møte bransjens utfordringer og forme fremtiden for juridisk praksis i finanssektoren.

Olsen Teigland er svært fornøyd med at de allerede har 450 medlemmer, og tror de vil bli enda flere.

– Jeg ser spesielt frem til å samarbeide med andre finansjurister og er glad for at vi nå får en arena der vi kan dele både kompetanse og erfaringer.

Overenskomsten med Finans Norge ble klart allerede i januar 2023, og Juristforbundet har med det for alvor gjort sitt inntog som en kollektiv part i finansbransjen. Finansjuristene blir den fjerde medlemsforeningen i Juristforbundet – Privat, som er forbundets seksjon for privatansatte jurister.

Økende behov for juridisk kompetanse

– Vi i seksjonsstyret er veldig fornøyde for at vi har fått på plass en egen forening for våre jurister i bank, forsikring og finans. Finanssektoren er en bransje med et stadig økende behov for juridisk kompetanse. En egen forening vil bidra til å styrke finansjuristenes lønns- og arbeidsvilkår, samt ivareta medlemmenes interesser opp mot arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge.

Dette er et gledelig resultat av vår satsning på å styrke det kollektive arbeidet i privat sektor, sier leder for Juristforbundet – Privat, Anders Schrøder Amundsen.


Det nyvalgte styret:

Leder: Ingrid Olsen Teigland (DNB Bank)

Nestleder: Øyvind Vågsvær (Fremtind Forsikring)

Styremedlem: Eline Ekker (Gjensidige Forsikring)

Styremedlem: Kjell-Arild Reehorst (Gjensidige Forsikring)