Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Publisert 17.03.2024

Foto: iStock/MicroStockHub

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet til å få de rettighetene loven gir dem. Det er disse Juristforbundet ønsker å trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen 2024.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er på 100 000 kroner. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 26. september 2024 i Gamle Logen, Oslo.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2024 består av:

  • Eirin Eikefjord, jurist, politisk redaktør i Bergens Tidende
  • Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Katrine Holter, vikarierende lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, førsteamanuensis ved Politihøgskolen
  • Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24, tidl. stortingsrepresentant og statsråd
  • Monica Mæland, adm.dir. Bergen Næringsråd, tidl. advokat i Schødt og justisminister

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Frist for nominering er 25. april 2024.

Se tidligere vinnere av Rettssikkerhetsprisen