Derfor brøt Juristforbundet forhandlingene med KS

Publisert 06.05.2024

Juristforbundet brøt forhandlingene sammen med resten av Akademikerforeningene i KS-området natt til 1. mai. Tilbudene som KS hadde kommet med til da, var ikke gode nok verken når det gjaldt endringer i bestemmelsene i hovedtariffavtalen eller økonomien for våre medlemmer som er omfattet av de sentrale forhandlingene.

KS har gitt inntrykk av at Akademikerne gikk fra forhandlingsbordet mens forhandlingene pågikk, og før fristen hadde utløpt. Det er i beste fall unyansert. Det ble forhandlet fire timer på overtid uten at vi kom nærmere en enighet med KS.

Arbeidsgiversiden hadde tydelig kommunisert at de forutsatte enighet med alle de fire arbeidstakerpartene for å komme i mål, men de valgte likevel å forhandle videre med de tre andre hovedsammenslutningene da Akademikerne ga beskjed om at vi trengte et bedre tilbud for å kunne akseptere.

Akademikerne forhandler lønn sentralt for omkring 6000 lektorer. De andre medlemmene i kommunesektoren, rundt 22 000, forhandler sin lønn kollektivt og lokalt i kommunene etter det sentrale oppgjøret. 

Etter planen skal det være være mekling med frist den 23. mai klokken 24.