– Et samlet forbund for framtiden

Publisert 07.03.2024

Sverre Bromander og Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Arbeidet med lønn og tariff må alltid gå hånd i hånd med det politiske arbeidet for å styrke samfunnets syn på jurister, og for å forbedre oss må vi ligge to skritt foran fremtiden. Dette var hovedbudskapet fra president Sverre Bromander under åpningen av Juristforbundets tariffkonferanse i dag.

Han var også innom Juristforbundet 2030, det omfattende strategiske prosjektet med ekstern støtte fra Agenda Rådgivning, som skal stake ut kursen for hva forbundet skal jobbe med og hvordan de neste årene.

Spesielt trakk han frem landsmøtet i november som han vil at skal bli det beste noensinne, og som han oppfordret alle til å engasjere seg i med innspill til saker og meninger som bør behandles der. Det mer offensive påvirkningsarbeidet mot statsbudsjettet som nå er i gang, ble også tatt opp.

Helt ferske lønnstall

Hele 180 tillitsvalgte fra hele landet og alle sektorer er samlet i to dager på den tradisjonelle Tariffkonferansen torsdag og fredag denne uken, der diskusjoner og forberedelser til årets hovedoppgjør utgjør programmet sammen med foredrag om økonomi og arbeidsrettslige temaer.

En viktig programpost er at analyseansvarlig Line Egeland lanseres Juristforbundets lønnsstatistikk 2024 med helt ferske tall. Også relatert til lønnsoppgjøret er foredraget til Akademikernes forhandlingssjef Anette Bjørlin Basma. Hun tar bl.a. for seg årets hovedoppgjør, frontfagsmodellen og videre tariffpolitisk arbeid på de ulike sektorene.

Økonomi og nordisk modell

I forkant av lønnsoppgjøret er det godt å kjenne til rammebetingelsene. Derfor vil sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken ta for seg økonomiske utsikter i verdensøkonomien og norsk økonomi. Videre vil professor emeritus Stein Evju se på utviklingen fra arbeidskamp til nordisk modell.

Et annet relevant tema for tillitsvalgte er «Krevende personalsaker og tillitsvalgtes rolle». Advokat og konfliktmekler Annette Selmer vil snakke om hvordan de tillitsvalgte kan bistå medlemmene og samtidig bidra til hensiktsmessige løsninger.