Økt arbeidsbelastning i Sverige under pandemien

Publisert 13.01.2021

Foto:iStock/damircudic

Arbeidsmengden og stresset ligger på et høyere nivå blant ansatte og ledere nå under pandemien. Det viser en undersøkelse som den svenske arbeidstakerorganisasjonen Akavia har gjennomført blant sine medlemmer. 

Mer enn én av tre respondenter oppgir at arbeidsbelastningen og stressnivået har økt.

37 prosent oppgir at arbeidsmengden er for høy, 36 prosent svarer det samme om stress i høstens undersøkelse. 29 prosent mener at trivselen påvirkes av Covid-19.

Akavia er Juristforbundets svenske søsterorganisasjon og organiserer flere akademiske profesjonsgrupper, der økonomene og juristene utgjør de fleste.

Spesiell situasjon som krever tilpasning

- En av utfordringene under pandemien er at mange jobber med både sine egne og covid-19-relaterte oppgaver. Situasjonen er spesiell, og da må vi også tilpasse arbeidsplassene og oppgavene våre, sier Lee Wermelin, Akavias styreleder i en pressemelding.

Akavia mener at den store arbeidsmengden risikerer å forsterke den pressede situasjonen som har eksistert i arbeidslivet i lang tid – og dermed smitte over til dårlig helse og sykefravær. Derfor er det viktig å intensivere det lokale arbeidsmiljøarbeidet.

Med en tydeligere og bedre dialog mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er det mulig å redusere arbeidsmengden i fellesskap, ved å identifisere problemene. For å skape et lavere stressnivå er det behov for korte avklaringer med lederen og digitale møter med kolleger.

Krever innsats fra arbeidsgiverne

– Hjemmekontor i seg selv er en positiv ting for mange, og det å kunne jobbe fleksibelt er noe som vil vokse. Men i denne spesielle perioden er det behov for innsats fra arbeidsgiverne. Ved å redusere stress og arbeidsmengde kan vi øke trivsel og produktivitet, kommenterer Lee Wermelin.