Juristforbundets Inkluderings- og mangfoldsutvalg søker medlemmer

Publisert 12.01.2021

Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet? Vil du arbeide sammen med andre dyktige medlemmer av Juristforbundet i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg? Inkluderings- og mangfoldsutvalg søker nå etter nye medlemmer.

Oppgaver

Inkluderings- og mangfoldsutvalget skal jobbe for å fremme et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

Utvalget arbeider selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer, Prinsippprogram og satsningsområder.

Vervet er ulønnet.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater må være medlem av Juristforbundet. Kandidatene bør ha kunnskap om og/eller interesse for temaet. Studenter er også velkomne til å søke.

Vi tilbyr:

  • Samarbeid og nettverk med dyktige kolleger i et nyopprettet utvalg.
  • Dekning av utgifter til reise og kost.
  • Gratis deltakelse på JuristKongress.
  • Felles fagseminar for utvalgsmedlemmene, relatert til utvalgets fagområde.

    Nærmere opplysninger gis av utvalgsleder Hallvard Øren, tlf. 97189783 eller epost fmoahoe@statsforvalteren.no

Søknad og CV sendes Amparo Echeverría Bjørningstad på e-post amb@juristforbundet.no innen 18. februar 2021.