Har du riktig lønn?

Publisert 08.01.2021

Foto: iStock/cigdemhizal

Lønnsundersøkelsen for 2020 er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Resultatene vil gjøre at du kan sammenligne lønnen din med andre i samme stilling. Jo flere som svarer på undersøkelsen, desto mer presise tall blir det.

Statistikken fra lønnsundersøkelsen brukes blant annet i Juristforbundets lønnskalkulator. Den er en av våre mest populære medlemsfordeler og viser hvordan lønnsnivået ditt er sammenlignet med andre i samme stilling.

Om statistikken viser at lønnen din er lavere enn den burde være, har du dokumentasjon du kan ta med deg inn i lønnssamtalen.

Viktig verktøy i lønnsforhandlinger

Tall fra lønnsundersøkelsen er også et viktig verktøy under lønnsforhandlinger, både for tillitsvalgte som forhandler kollektivt og de medlemmene som forhandler sin egen lønn. Med høy svarprosent blir statistikken mer troverdig og dermed vanskeligere for arbeidsgiver å motsi i forhandlingene.

Jo flere som svarer på undersøkelsen, desto mer presise blir resultatene. Det gir oss bedre forhandlingskort.

Selv om årets lønnsoppgjør ble spesielt og for de fleste svært moderat, er det fortsatt viktig å svare på undersøkelsen. Statistikken for 2020 vil være et viktig argument både for lønnsforhandlingene i 2021 og som en del av bildet på lønnsutviklingen over tid.

Årets lønnsundersøkelse sendes til alle yrkesaktive medlemmer mandag 11. januar. Alle som svarer innen 28. januar, blir med i trekningen av fem gavekort à 1000 kroner.

Vi håper du vil sette av noen minutter og bidra til en best mulig lønnsundersøkelse!