– Fjernundervisning når ikke fysisk undervisning til anklene

Publisert 09.02.2021

Høyoppløst undervisning på skjerm når ikke den normale fysiske undervisningen til anklene (eller til sokkeholderne, som danskene sier). Dette oppgis av tusenvis av danske studenter i høyere utdanning i en rekke evalueringer. Og i takt med at de store læringsplattformenes avkastning har steget, har studentenes motivasjon, trivsel og selvrapporterte læring falt.

Dette fastslår den danske TechDK Kommissionen som Juristforbundets danske søsterorganisasjon Djøf står bak. Det kom fram i en analyse fra kommisjonen rett før jul.

Frigjøring fra tech-gigantene

Big tech må ikke bli fundamentet for høyere dansk utdanning, mener kommisjonen: «Coronakrisen er det største ufrivillige uddannelseseksperiment, vi har oplevet, og vi skylder både de studerende og underviserne at gøre brug af erfaringerne. Krisen har gjort det tydeligt, at digital undervisning langtfra kan erstatte den fysiske undervisning, og når vi vælger den digitale vej, har vi brug for løsninger, som ikke er dikteret af tech-giganters kommercielle interesser. Big Tech må ikke blive gøgeungen, der fortrænger de humboldtske idealer om det interesseløse, frie og sandhedssøgende universitet.»

Møteplattformer som Zoom og Teams (Microsofts hurtigst voksende produkt noensinne) har opplevd en massiv vekst.

TechDK Kommissionen vil frigjøre digital undervisning fra tech-gigantene og styrke hjemlig utvikling av undervisningsprogrammer. Videre vil den gjøre fysiske læringsrom obligatoriske, og sørge for at etikk og åpenhet er på plass når nye undervisningsprogrammer introduseres innenfor høyere utdanning.

Dårligere læringsutbytte

Koronapandemien førte til en eksplosiv økning i bruk av fjernundervisning, i Danmark som i Norge. I juni 2020 gjorde Juristforbundets danske søsterorganisasjon Djøf en undersøkelse blant studentmedlemmene, der 71 % av respondentene oppga at «kvaliteten af fjernundervisningen under coronakrisen var dårligere eller meget dårligere, end hvad de studerende var vant til ved fysisk fremmøde».

Lederen for studentseksjonen i Djøf kommenterte: «Vi siger ikke, at den digitale undervisning nødvendigvis er dårlig. Vi siger, at den digitale undervisning i den nuværende form ikke kan gå ind og erstatte det fysiske undervisningslokale».

46 % av respondentene blant universitetsstudenter i Dansk Magisterforenings undersøkelse svarte at de «havde forberedt sig ’overvejende dårligere’ eller ’meget dårligere’ på den undervisning, de har modtaget efter nedlukningen af deres studie. 40 % mente, at deres deltagelse havde været ringere end før og 59 % mente, at deres ’engagement i studiet’ var blevet dårligere».

Anbefaler nytt fokus

Uavhengig evidensmåling krever tid, men utdanningsinstitusjonene har behov for velfungerende digital undervisning her og nå. De er under press fra fluktuerende smittetall, noe som begrenser mulighetene for fysisk basert undervisning. Det kan være lenge til full gjenåpning av den høyere utdanningen, skriver kommisjonen.

Derfor har TechDK Kommissionen kommet med tre anbefalinger for å sikre at danske utdanningsinstitusjoner selv kan styre utviklingen av digital læring, ikke tech-gigantene, og verne om det fysiske læringsrom.

Kommisjonen anbefaler «at vi 1) fremmer dansk uddannelsestænkning i en målrettet fond 2) værner om uddannelserne som fysiske rum, hvor mennesker og idéer mødes og 3) beslutter os for, hvordan vi håndterer den generation af såkaldte adaptive læringsteknologier, som er på vej og måske kan gå længere, end vi forestiller og ønsker os».

Les hele analysen fra TechDK Kommissionen