Valgkomiteen ønsker kandidater

Publisert 19.03.2018
På Juristforbundets landsmøte 2.-3. november skal det bl.a. velges ny president, visepresident, to styremedlemmer og et felles varamedlem for disse.

Valgkomiteen inviterer alle medlemmer til å foreslå kandidater til disse og andre ledige verv innen 16. april. Komiteens innstilling vil foreligge i slutten av juni.

Forslag kan sendes til @juristforbundet.no.

Du kan lese mer om valgkommiteens arbeid i Juristkontakt.