Rettssikkerhet i Tyrkia

Nils Asbjørn Engstad, foto: Maria Hessen Jacobsen
Den norske Dommerforening sitt utvalg for Tyrkia har nylig vært med på å arrangere seminaret Judicial Independence in Turkey.

Den norske Dommerforening har nedsatt et utvalg som arbeider for å bedre situasjonen for de avsatte og fengslede dommerne i tyrkia. Utvalget ledes av tingrettsdommer Heidi Heggdal i Oslo tingrett. Hun har deltatt i møter både i Tyrkia med ICJ og i Brussel med EAJ om dette, og også deltatt på rettsaksobservasjon i Tyrkia.

Under seminaret hold tingrettdommer Nils Asbjørn Engstad, dommer i Hålogaland lagmannsrett, foredraget "Challenges to Judicial Independence". Dette kan nå leses her.

Seminarets program