Regjeringens politikk svekker domstolene og rettssikkerheten

Publisert 08.11.2017
Det norske storting med løver
Ingjerd Thune, leder av Dommerforeningen, og Curt A. Lier, president i Juristforbundet, kommenterer regjeringens forslag til kutt i statsbudsjett 2018.

Rettssikkerhet er ikke bare en ideologisk karakteristikk om forholdet mellom den enkelte borger og lovgiver, domstolene og forvaltningen. Reell rettsikkerhet har en praktisk side. Det handler om penger.

For oss er det vanskelig å sitte stille å se på en …»politisk linje som over tid svekker domstolene og uthuler rettsikkerheten»…

Underfinansiering av domstolene har medført at saksbehandlingstiden har økt fra 7 til 18 måneder det siste året. Kutt i bevilgninger til rettshjelptiltakene medfører at de som trenger det mest ikke får juridisk bistand.

Vi ber Justisministeren og regjeringen  om å revurdere den justispolitiske kursen de har lagt seg på. Nå er det opp til Stortinget å øke budsjettet, sier Ingjerd Thune, leder av Dommerforeningen og Curt A. Lier, president i Juristforbundet.  

Juristforbundets høringsnotat til statsbudsjett 2018

Dommerforeningens merknader til budsjett for domstolene i 2018

Aftenposten kommenterer regjeringens forslag til kutt