Presidenten blir advokat

Publisert 22.05.2018
Curt A. Lier
Curt A. Lier, president i Juristforbundet
Juristforbundets president Curt A. Lier blir partner i advokatfirmaet Barneadvokatene DA etter landsmøtet i november. Han meddelte valgkomiteen allerede for noen måneder siden at han ikke ønsker å ta gjenvalg som president på landsmøtet.

Lier har vært tillitsvalgt i Juristforbundet i 18 år, de siste 8 årene som forbundets øverste tillitsvalgte. Han har bl.a. vært leder av seksjon Juristforbundet – Stat og medlemsforeningen Politijuristene, dessuten forhandlingsleder for Akademikerne Stat.

Hvem blir ny president?

Dermed er det klart at Juristforbundet får ny president fra 3. november, noe det naturligvis knytter seg spenning til. Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling i juni.

Dette er en ny ordning som skal legge til rette for en bred organisasjonsmessig vurdering av kandidatene til alle ledige verv, i år bl.a. president, visepresident og flere hovedstyremedlemmer. I forkant av landsmøtet skal også seksjonene ha sine årsmøter.