Oslo kommune: Akademikerne bryter i lønnsforhandlingene

Publisert 28.04.2017
Erik Graff utenfor Oslo rådhus
– Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Fredag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom Akademikerne og Oslo kommune. Oppgjøret går nå til mekling.

– Vi har vært helt tydelige på at vi ønsker lokal lønnsfastsettelse. Dersom Oslo vil være en attraktiv arbeidsplass for folk med høy kompetanse må lønn kunne brukes som virkemiddel i større grad. Når vi ikke får noen penger til fordeling lokalt, var vi nødt til å bryte, sier Graff. 

Han understreker at bruddet ikke handler om den økonomiske rammen i oppgjøret, men om hvordan fordelingen av pengene skal skje. Hele kommune-Norge, statlige virksomheter og privat næringsliv har i dag lønnssystemet Akademikerne ønsker i Oslo.

– Dagens byråd har et uttalt mål om å modernisere Oslo, med høy og effektiv service til befolkningen. Dette krever åpenbart høy kompetanse. Da er det helt uforståelig at de fører en lønnspolitikk som overhodet ikke er rettet mot fremtiden, sier Graff.  

Kommunens stadig mer krevende oppgaver og behovet for å jobbe smartere gjør endringer i lønnspolitikken helt nødvendig, understreker forhandlingslederen.
– Ledere i Oslos etater og bydeler er klare på at de ønsker lokale forhandlinger for å kunne møte sine ulike behov og utfordringer. Oslo er nå helt alene om å drive forhandlinger som hører hjemme på tariffpolitisk museum.   

Mekling vil foregå i midten av mai.