Ny personvernlovgivning

Publisert 09.05.2018
Foto: Istock/roobcio
I juli innføres den nye personvernforordningen i Norge, også omtalt som GDPR. Dette innebærer blant annet strengere krav til innsamling og behandling av personopplysninger.

Sikrer deg og dine rettigheter

Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger er forpliktet til å følge den nye forordningen. Forordningen sikrer deg rettigheter over dine egne personopplysninger. Som fagforening er det spesielt viktig for Juristforbundet å etterfølge de nye personvernreglene. Vi har en høy standard i dag, men med implementering av GDPR gir det ytterligere trygghet for deg som medlem at vi forvalter dine personopplysninger på en sikker og trygg måte.

Informasjon om medlemsopplysninger

Juristforbundet ønsker å ivareta dine interesser på best mulig måte og er nå i sluttfasen med å tilpasse oss den nye GDPR-forordningen. Det er viktig for oss at alle medlemmer er trygge på at Juristforbundet forvalter medlemmenes personopplysninger på en god måte. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vi er beste mulig forberedt når loven trer i kraft.

Selv om endring i systemer og rutiner ofte tar tid, er vi trygge på at våre medlemmers personvern vil bli ivaretatt på best mulig måte også i fremtiden.