Ny dekan i Tromsø

Publisert 04.12.2017
Foto: Trude Haugseth Moe
Professor Lena Lauritsen Bendiksen er tilsatt som ny dekan ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Bendiksen blir en av seks nye dekaner ved UiT fra 1. januar 2018.

Bendiksen har vært tilknyttet Universitetet i Tromsø siden 1997, og ble professor i 2013. Hennes fagområde er blant annet knyttet til barnerett. Hun er også involvert i Result – Ressurssenteret for undervisning, læring og teknologi ved UiT– som hun har samarbeidet med om nytt undervisningsopplegg.

Nyskapende underviser

Den nytilsatte dekanen er en svært populær underviser blant Universitetets studenter, og ble i juni vinneren av UiTs Utdanningspris for 2017. Bendiksens utvikling av nyskapende undervisning ble her trukket frem.

Stillingen som dekan en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to fireårsperioder.

Juristforbundets president, Curt A. Lier gratulerer Lena Bendiksen med tilsettelsen og ønsker lykke til i ny stilling.