Ny ATB-avtale for Politijuristene

Publisert 19.12.2017
Det er i dag signert ny avtale om arbeidstidsbestemmelser i Politietaten (ATB), som trer i kraft fra 1.1.18.

Den største endringen er at det nå er inngått to avtaler, hvorav den ene avtalen kun gjelder for påtalejurister.

Påtalejuristen er i den nye avtalen gitt et særskilt vern ved at arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker gis nødvendig tid til forberedelse til hovedforhandling i ratio 1:1. Dette er et viktig verneelement som nå er avtaleregulert for påtalejuristen. Videre er det inntatt en endring av kompenserende hvile som innebærer at hvilen skal avvikles i løpet av 14 dager etter endt hovedforhandling. Avtalen har varighet frem til 31.12.19.

 Ved spørsmål knyttet til avtalen kan styret i Politijuristene kontaktes.