Kartlegging av seksuell trakassering blant medlemmer

Publisert 29.01.2018
Foto: iStock/jaouad.K
Juristforbundet gjennomfører nå en medlemsundersøkelse for å kartlegge seksuell trakassering blant alle våre yrkesaktive medlemmer, herunder studenter.

I tillegg ønsker vi å kartlegge i hvilken grad våre tillitsvalgte har erfart eller vært utsatt for seksuell trakassering i forbindelse med utøvelse av vervet som tillitsvalgt. Formålet med undersøkelsen er fremtidsrettet.

Bevisstgjøre medlemmer

Vi ønsker å kartlegge omfanget i vår egen bransje slik at vi kan iverksette tiltak og bevisstgjøre egne medlemmer på hvordan de kan bidra til å stoppe seksuell trakassering i arbeidslivet. Å sette en stopper for seksuell trakassering i arbeidslivet er ditt og mitt ansvar. Jeg håper medlemmene tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen, sier president Curt A. Lier.

Undersøkelsen sende ut på e-post og tar omtrent 10 minutter å besvare. Den er anonym og alle persondata vil bli slettet etter at svarene er samlet inn.