Mange gode løfter til justissektoren

Publisert 17.01.2018
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Vi er glade for at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre tar din og min rettsikkerhet på alvor, kommenter Curt A. Lier, president i Juristforbundet.

– For oss i Juristforbundet er det gode nyheter når de blågrønne vil redusere saksbehandlingstiden i domstolene til lovbestemt nivå, innføre lyd- og bildeopptak, nedsette et utvalg for å vurdere dagens politimetoder, styrke rettshjelptiltakene og arbeidet mot økonomisk kriminalitet, samt komme med økte midler ut til politidistriktene.

Rettsikkerhet er kostbart

«Justissektoren krever mye ressurser», skriver de nye regjeringspartiene i sin politiske plattform. Lier understrekes at dette er helt riktig. Han understreker at rettsikkerhet er kostbart, og kanskje skal det også være det?

– Det er viktig at regjeringspartiene ikke lar seg friste til raske og enkle løsninger. Alt kan moderniseres og effektiviseres, men å omorganisere med «sikte på å frigjøre midler» er sjelden den beste løsningen, sier Curt A. Lier. – Juristforbundet organiserer dommere, politijurister, påtalejurister og advokater som. De bidrar mer enn gjerne med sin kompetanse for å bidra til effektivisering av justissektoren.