Likestilling ingen selvfølge for kvinner

Publisert 08.03.2017
Mayakvinner
Juristforbundet vil gratulere alle kvinner med 8. mars! Vi ser at det fortsatt er mye å gjøre for å oppnå full reell likestilling i samfunnet vårt. Likevel retter vi i dag oppmerksomheten mot alle de kvinner rundt i verden som ikke er i nærheten av den status og det likestillingsnivå som de fleste norske kvinner har oppnådd. Dukker det opp en mulighet til å vise solidaritet med undertrykte kvinner, så bruk den!

Både Juristforbundet, Dommerforeningen og Politijuristene er engasjert i prosjekter i Guatemala og har fått innsikt i både stor kvinnediskriminering og mangel på rettssikkerhet. I samarbeid med bl.a. Forum for Kvinner og Likestilling, Juridisk rådgivning for kvinner og Utenriksdepartementet arbeider vi for uavhengige domstoler og rettsstatlige prinsipper i landet. Dette vil særlig være bra for kvinnene, siden de har langt lavere status og enda dårligere rettssikkerhet enn menn i Guatemala. Vi bidrar også til opplæring av politiet i hvordan de skal ta imot og behandle kvinner og barn som anmelder misbruk.

En av våre mange helter i arbeidet for mer rettssikkerhet for innbyggerne i Guatemala er dommeren Jasmin Barrios. Med konstant fare for eget liv kjemper hun for uavhengige domstoler og rettssikkerhet, mot korrupsjon og maktmisbruk.