Legal Walk kommer til Oslo

Foto: Ian Harvey-Brown
5. september får du sjansen til å være med på årets største og morsomste rettshjelpsdugnad. Da arrangerer nemlig Juristforbundet for første gang Oslo Legal Walk. Dette er en felles marsj i Oslo sentrum, der hele overskuddet går til ulike rettshjelptiltak. Ideen til Legal Walk kommer fra London, der hele 12 000 deltok i fjorårets marsj.

Oslo Legal Walk arrangeres onsdag 5. september, etter ordinær arbeidstid, med fleksibelt starttidspunkt. Start og mål for den ca. 8 km lange løypa blir Universitetsplassen. Hele overskuddet går til de frivillige rettshjelptiltakene Jussbuss, Gatejuristen, Juridisk rådgivning for kvinner og Barnas Jurist.

Påmeldingen åpner om få uker. Følg med!

Alle kan bli med på tur

Oslo Legal Walk er åpen for alle, både to- og flerbente. Alle Juristforbundets medlemmer oppfordres naturligvis til å bli med, og de kan gjerne ta med familie, slekt og venner. Det legges opp til drikkestasjoner underveis og et hyggelig treff på Frokostkjelleren etter endt vandring.

Juristforbundet håper Oslo Legal Walk blir en skikkelig folkefest. Her kan vi vise Oslo at vi mener det som står i Juristforbundets prinsipprogram: «Alle må sikres nødvendig juridisk rådgivning, uavhengig av økonomisk evne og geografisk tilhørighet. Advokatbistand, rettshjelp og juridisk veiledning skal være tilgjengelig for alle som har behov for det.»

Tatt med hjem fra London

Ideen til Legal Walk kommer fra London, der The London Legal Support Trust siden 2003 har jobbet med å samle inn penger til ulike rettshjelptiltak. Den første The London Legal Walk ble arrangert i 2005. 330 deltakere samlet inn hele 37 000 pund.

Siden den tid har arrangementet vokst betraktelig, og i 2017 vandret hele 12 000 deltakere gjennom Londons gater. Først gikk de såkalte lead walkers, med den engelske høyesterettsjustitiarius og riksadvokat i spissen. Det ble samlet inn hele 800 000 pund til ulike rettshjelptiltak i London.

Det arrangeres også Legal Walk i flere andre byer i England og Australia. Nå har turen kommet til Oslo. Håpet er at andre norske byer kan komme til etter hvert.

Åpent for samarbeidspartnere

For å kunne gjennomføre Oslo Legal Walk er Juristforbundet avhengig av gode samarbeidspartene, slik arrangørene i London har. Der er f.eks. Juristforbundets søsterorganisasjon The Law Society samarbeidspartner for The London Legal Walk.

Det er allerede klart at Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og Danske Bank vil være med som samarbeidspartnere for Oslo Legal Walk.

Hvis du eller virksomheten din ønsker å bidra til Oslo Legal Walk, økonomisk eller praktisk, kan du få mer informasjon av prosjektleder Mona Sanden Olivier, mso@juristforbundet.no, mobil 906 38 339.

Les mer om The London Legal Walk.