Juristkongress 2018

Juristkongress er den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge. I 2016 deltok over 700 jurister og foredragsholdere. Årets Juristkongress arrangeres fra 20-21 november.


På årets kongress utvides det faglige tilbudet ytterligere med et ekstra fagspor. Fagsporene gir siste nytt innenfor ulike rettsområder og du vil få de fremste forelesere innen hvert felt.

Som fagspordeltaker får du møte andre jurister som arbeider med samme juridiske problemstillinger som deg selv, og du får møte jurister på kryss og tvers av sektorer og etater.

Programmet for årets Juristkongress slippes 19. juni, fra da er det også mulig å melde seg på.