Juristforbundets medlemsundersøkelse

Publisert 29.05.2018
iStock.com/shutteratakan
Juristforbundet sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse til yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer per e-post.

Vi gjennomfører denne undersøkelsen for å få vite mer om våre medlemmers interesser, kjennskap og tilfredshet med våre medlemstilbud, og hva du som medlem opplever som viktig for fremtiden. 

Dine meninger er viktige for oss, og vi håper du kan avse 6 - 7 minutter for å svare på undersøkelsen.

Alle som svarer er med i trekning av 10 gavekort på 1.000 kroner. Svarfrist er 12. juni. Alle opplysninger vil behandles konfidensielt og samles kun inn til statistikkformål.