Juristforbundet fulgte opp FNs kvinnekommisjon

Publisert 07.11.2017
Curt A. Lier sammen med den norske delegasjonen
Juristforbundets president Curt A. Lier var med i delegasjonen fra det sivile norske samfunnet som i begynnelsen av denne uken var i Genève og fulgte oppfølgingen av tiltakene fra FNs kvinnekommisjons sesjon tidligere i år.

Det var statsråd Solveig Horne som rapporterte om Norges oppfølging og gjennomføring av Kvinnekonvensjonen. Lier og resten av delegasjonen bidro bl.a. til at statsråden ble stilt flere spørsmål om hvorfor et rikt land som Norge velger å kutte kraftig i bevilgningene til de frivillige rettshjelptiltakene.

Juristforbundets Curt A. Lier var representert sammen med aktive og entusiastiske representanter fra FOKUS, Kvinnefronten, UNIO, MIRA-senteret, Kvinnesentersekretariatet og JURK.