Høring om statsbudsjett 2018

Publisert 06.11.2017
Skjermdump Stortingets videoarkiv
Juristforbundet deltok på høring om statsbudsjett 2018, i Stortingets justiskomité. President Curt A. Lier kommenterte blant annet regjeringens forslag til kutt for frivillige retthjelpstiltak, og manglende oppfølging av handlingsplan for bekjempelse av vold og overgrep mot barn.

For meg var det viktig å få frem at rettshjelptiltakene er en ressurs- og kostnadseffektiv måte  å gi folk rettslig bistand på. Å kutte i bevilgninger til organisasjoner som gir gratis juridisk veiledning er usosialt og påfører samfunnet store kostnader, sier president Curt A. Lier.

Handlingsplan for bekjempelse av vold og overgrep mot barn

Manglende bevilgninger til domstolenes driftsbudsjett er et rettssikkerhetsproblem fordi det har medført økt saksbehandlingstid. Saksbehandlingen i sivile saker har i løpet av 2016/17 økt fra syv til 18 måneder.

Juristforbundet er heller ikke fornøyd med regjeringens manglende oppfølging av egen handlingsplan for bekjempelse av vold og overgrep mot barn. For Juristforbundet er bekjempelse av vold og overgrep mot barn prioritert. I budsjetthøringen støttet Juristforbundet KrF sitt forslag om å hente inn 2 milliarder kroner til dette arbeidet ved å øke momsen på godteri fra 15 % til 25 %.

Midler til lyd- og billedopptak

Juristforbundet ga videre uttrykk for at regjeringen må sette av midler til videre utprøving av lyd- og billedopptak i lagmannsretten og tilstrekkelig midler til å gjennomføre tiltak, som foreslått i Påtaleanalysen, slik at påtalemyndigheten kan holde følge med utviklingen og moderniseringen i politiet, sier president Curt A. Lier

Se opptak fra høringen