Folkeretten om væpnet konflikt

Publisert 24.01.2018
Forsker og forfatter Cecilie Hellestveit høstet stor respons for foredraget «Kriminalisering av deltakelse i væpnet konflikt og utfordringer for folkeretten» på Rettssikkerhetskonferansen 2017. Gikk du glipp av konferansen, kan du nå se og høre foredraget i Jurist-TV.

Cecilie Hellestveit er PhD med tema «Humanitærrettens regler for kamphandlinger utenfor mellomstatlige konflikter. Hun arbeider som seniorrådgiver/forsker ved International Law and Policy Institute (ILPI) i Oslo.

Hellestveit fikk for et år siden stor oppmerksomhet med utgivelsen av boken «Syria; en stor krig i en liten verden».

Tidligere har hun arbeidet ved Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, og ved fredsforskningsinstituttet PRIO i Oslo.

Se foredraget her.