Dommernes støttefond – utdeling av midler for 2018

Publisert 13.02.2018
Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste.


Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap. Under ellers like forhold har dommere fortrinnsrett.

Beløp til utdeling i 2018 er kroner 30.000. Fondets vedtekter er tilgjengelig på Dommeforeningens side.

Begrunnet søknad om tildeling sendes innen 1. mars 2018 til lab@juristforbundet.no eller Den norske Dommerforening, Norges Juristforbund, Kristian Augusts gt. 9, 0164 Oslo.